Valg

 

Tidslinje - udfyldningsvalg 2019.pdf

Udfyldningsvalg til Højdevangs sogns menighedsråd

Der afholdes udfyldningsvalg til Højdevangskirkens sogns menighedsråd tirsdag den 5. november 2019. Valget gennemføres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 772 om valg til menighedsråd samt Kirkeministeriets cirkulære nr. 9359. Der skal vælges 5 yderligere medlemmer til menighedsrådet. Offentligt orienteringsmøde arrangeres af menighedsrådet søndag den 8. september 2019 efter højmesse kl. 11.30 i menighedshuset Irlandsvej 47 med efterfølgende opstillingsmøde. Kandidatlister kan indleveres til valgbestyrelsen fra tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00 til tirsdag den 24. september 2019 kl. 19.00 eller i kirkekontorets åbningstid.

Højdevangskirkens

Irlandsvej 45

2300 København S

www.hoejdevangskirken.dk                                                            Valgbestyrelsen, Højdevangskirken