Basar

Sponsorbrev til detailhandel i Højdevangs sogn

Basaren vil med glæde modtage varer, gavekort eller reklameartikler til vores forskellige boder

Vi har boder med salg af unikke håndlavede ting, loppefund, blomster, bamser mm. Endvidere er der restaurant og cafe med salg af smørrebrød og kager. Der sælges også lodder til ringspil om købmandskurve og lignende.

Et bidrag til det gode formål

Vi henvender os til jer for at høre om I kunne tænke jer at bidrage til afholdelsen af basaren. Det kan være med alt fra gavekort, reklameartikler, husholdningsartikler, bamser, blomster, skønhedsprodukter m.m. eller med et bidrag til bidrag til restauranten og cafeen.

Intet usagt – intet glemt.

Basaren, som finder sted i weekenden den 30.november og 1. december, besøges normalt af godt 1000 gæster. Her gøres meget ud af hvem der støtter basaren gennem et stort opslag om sponsorer eller hvad der eventuelt kan aftales med sponsoren om reklame.

Basaren afvikles udelukkende med det formål at skaffe midler til de mange aktiviteter for sognets beboere, som udgår fra kirke- og menighedshus og som der ikke er økonomisk dækning for i de kirkelige midler.

Vi skal ikke lægge skjul på, at uden sponsormidler fra firmaer, butikker og andre bidragydere, kan selv en nok så stor frivillig arbejdskraft ikke løfte opgaven.

Det er derfor vort store håb, at I vil bidrage til at skabe et godt resultat, til gavn for sognets beboere og alle der besøger basaren.

Kontakt

Du kan kontakte Yvonne fra basaren på tlf: 23 27 97 35 og aftale nærmere omkring afhentning af sponsorgaver eller kontakte kirkekontoret på tlf:32557766 på hverdage mellem 9-13 der vil videreformidle jeres tilbud.

Vi ser frem til at høre fra jer; stort som småt.

VI byder på kaffe, gløgg og æbleskiver hvis I kigger forbi til årets basar!

 

Med venlig hilsen

Basarudvalget, Højdevangskirken.

Basarens overskud anvendes til:

  • Arrangementer i kirkens regi til oplysning, gavn og glæde for menigheden.

  • Til hjælp for såvel personer, som organisationer med tilknytning til kirken og menigheden.

  • Til en form for U-landsbistand ( Pt. SOS børnebyerne)

ADMINISTRATION

Alle midler indkommet ved basaraktiviteter administreres i henhold til formålsparagrafferne af en basarkomité på 6 medlemmer, sammensat således: 1 præst og 5 basarmedarbejdere samt en ekstern kasserer.

 

Skriftlig ANSØGNING om støtte fremsendes på mail til:

hojdevangbasar@gmail.com

senest den 1. februar i året.

Med venlig hilsen

BASARKOMITEEN