Konfirmation 2019

 

Datoerne for konfirmation 2019 er:

Søndag den 28. april v/ Jesper Yde. Holdet er lukket for indskrivning.

Store Bededag den 17. maj v/ Ann-Luise Bjørnebo og Jesper Yde. Holdene er lukkede for indskrivning. 

Kristi Himmelfartsdag den 30. maj v/ Line Blak Gundersen. Holdet er lukket for indskrivning.

Tidspunktet på dagen fastlægges senere.

Tilmelding fra 1. juni ved personlig henvendelse til Line Blak Gundersen og Jesper Yde
og ved en blanket til Ann-Luise Bjørnebo. Man skal som udgangspunkt bo i sognet eller have løst sognebånd til en af kirkens præster for at kunne blive konfirmeret i Højdevangskirken.

Man tilmelder sig hos den præst, man gerne vil konfirmeres hos, og man kender således datoen for konfirmationen, når man er tilmeldt et hold.

Indskrivning hos Line Blak Gundersen og Jesper Yde sker telefonisk i juni i disse to præsters træffetid. Kontaktoplysninger findes under Kontakt/Præster.

 

    Konfirmation 2020

Datoerne for konfirmation 2020 er:

Søndag den 19. april v/ Line Blak Gundersen

Store Bededag den 8. maj v/ Ann-Luise Bjørnebo

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj v/ Jesper Yde

Tidspunktet på dagen fastlægges senere.

Tilmelding fra 1. maj 2019 ved personlig henvendelse til Line Blak Gundersen og Jesper Yde og  ved en blanket til Ann-Luise Bjørnebo. Blanketten vil kunne printes fra kirkens hjemmeside eller afhentes på kordegnekontoret (fra den 1. maj i kontorets åbningstid). Blanketten afleveres i udfyldt og underskreven stand til kordegnekontoret. Udenfor kontorets åbningstid kan blanketten lægges i  kirkens postkasse til højre for kirkens hoveddør.  

 

Præsterne