Menighedsråd fra d. 3. december 2017

Formand
Ruth Sloth, Windsorvej 43, 2300 København S  tlf: 32 58 36 66 mail: palludan@privat.dk
 

Næstformand
Ann-Luise Bjørnebo, sognepræst, Irlandsvej 45, 2300 København S . tlf: 24 21 13 66 . mail: albj@km.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kirkeværge 
Vakant

Kasserer
Kenneth Rose Höier
Tingvej 63 st tv
2300 København S
Tlf. 27260208
Mail: kennethhoier@ymail.com


Kontaktperson, formand for valgbestyrelsen
Katrine Kragh
Ingolfs Allé 13
2300 København S
Tlf. 40 74 88 80  Mail: kk@katrinekragh.dk 


Menige medlemmer:

Alice Hemmingsen, Lene Edlundh Koch, Jørn Holger Madsen, Inger Lise Rosendal Andersen og Lena Susanne Klim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fødte medlemmer:

Jesper Yde, sognepræst, Line Blak Gundersen, sognepræst kbf og Ann-Luise Bjørnebo, sognepræst                                                                                                                                                                                                                                                                

Kirke- og forretningsudvalg

Ruth Sloth

Kenneth Höier

Katrine Kragh

 

PR-udvalg

Katrine Kragh

Kenneth Höier

Lene Eklundh Koch

Line Blak Gundersen

Ann-Luise Bjørnebo

 

Aktivitetsudvalg

Kenneth Rose Höier

Alice Hemmingsen

 

Kirke- og kulturudvalg

Alice Hemmingsen

Jørn Holger Madsen

Irene von Folsach