Menighedsråd | Højdevangskirken
Højdevangskirken
En kirke for livet

Menighedsråd

FORMAND

Ruth Sloth, Windsorvej 43, 2300 København S 

tlf: 32 58 36 66

E-mail: palludan@privat.dk

NÆSTFORMAND

Torben Petersen,  Windsorvej 47, 2300 København S

Tlf: 32 55 86 43 

E-mail: Torben-Petersen@privat.dk

KASSERER

Kenneth Rose Höier, Tingvej 63, st. tv., 2300 København S

Tlf: 27 26 02 08

E-mail: kennethhoier@ymail.com

KONTAKTPERSON OG FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN

Katrine Kragh, Ingolfs Allé 13, 2300 København S

Tlf: 40 74 88 80  

E-mail: kk@katrinekragh.dk 

KIRKEVÆRGE, ekstern

Bernd Gandahl


MENIGE MEDLEMMER

Alice Hemmingsen, Lene Edlundh Koch, Jørn Holger Madsen,  Inger Lise Rosendal Andersen
Ole Schou Jensen, Yvonne Brovsting,  Tove L Thormod Jul Nielsen og Gunnar Karl Edvard Hansen.

FØDTE MEDLEMMER

Sognepræst Jeanette Sauerberg

Kirkebogsførende sognepræst Line Blak Gundersen

Sognepræst Ann-Luise Bjørnebo                

KIRKEUDVALG

Ruth Sloth

Kenneth Höier

Katrine Kragh

Line Blak Gundersen

Ann-Luise Bjørnebo

FORRETNINGSUDVALG

Ruth Sloth

Kenneth Höier

Katrine Kragh

PR-UDVALG

Katrine Kragh (Formand)

Kenneth Höier

Lene Eklundh Koch

Line Blak Gundersen

Ann-Luise Bjørnebo

AKTIVITETSUDVALG

Kenneth Rose Höier

Alice Hemmingsen

KIRKE- OG KULTURUDVALG

Alice Hemmingsen

Jørn Holger Madsen

Irene von Folsach