Eventyrlig Tirsdag

Eventyrlig tirsdag er kultur- og hyggeeftermiddage i Menighedshuset.

Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag med foredrag, banko, sang, film og samvær.

Kaffe og kage koster 20 kr.

Der er ekstrabetaling for banko, ture og frokost i præsteboligen.

 

23. april kl. 14-17 Værter: Irene og Lene
Vi hører nyt fra Peter Buch, tidligere præst i Højdevangskirken og nu i Tanzania med Danmission                                                                                                                                

14. maj kl. 13-16 Vært Irene

Frokost i præsteboligen hos Line Blak Gundersen, Funkiavej 46.

Pris pr deltager: 50 kr.

Tilmelding og betaling senest 10. maj 2019 på kirkrkontoret

28. maj kl. 14-16 Vært Irene

Viseeftermiddag med Thomas Negrijn. Vi synger sammen og får historier fra den danske sangskat.

11. juni kl. 14-16 Vært alle

Ønskekoncert med kirkens organist Jannik Jørn Vedel.

I juli og august måned holder Eventyrlig Tirsdag sommerferie.

10. september kl 14-16   Vært: Irene og Ruth
Vi indleder efterårets sæson med en ønskekoncert
med kirkens organist Jannik Jørn Vedel.

24. september kl 13-17  Vært: Irene
Eventyrlig tirsdag tager på udflugt til Sorø og ser
akademiet, nyder de smukke omgivelser og drikker
kaffe!
Vi mødes ved Højdevangskirken, Irlandsvej 45 kl 13:00,
hvor bussen vil samle os op. Vier hjemme igen ca. kl 17:00.
Pris pr deltager: 50 kr
Tilmelding og betaling sker til kirkekontoret.
Sidste tilmeldingsfrist: 1. september 2019.