Taizégudstjeneste | Højdevangskirken
Højdevangskirken
En kirke for livet

Taizégudstjeneste

OKT
18

Taizégudstjeneste


Søndag d. 18. oktober 2020, kl. 16:00
Irlandsvej 45, 2300 København S
Jeanette Sauerberg
Taizégudstjeneste

Gudstjenesten er bygget op omkring de smukke Taizésalmer, der typisk er korte bønner og lovprisninger – tilsat enkle og kønne melodier. Salmerne gentages igen og igen, indtil man slipper tankerne og mediterer sin bøn. Ind imellem vil der være tekstlæsninger, nadver og lystænding. Du har mulighed for at medbringe en personlig bøn, som præsten læse op i løbet af gudstjenesten. Det kan være en bøn for dig selv. Eller du kan skrive en bøn på vegne af en anden, der er syg eller af andre grunde har brug for forbøn. Der vil stå en krukke i våbenhuset, hvor du kan lægge bønnen på vej ind. Første gang er på Kyndelmisse, søndag den 2. februar, hvor vi fejrer, vi er halvvejs gennem vinteren ved at fylde kirkerummet med levende lys og musik. Alle er velkomne. v/ Sognepræst Jeanette Sauerberg