Udskudt til 16. august - Orienteringsmøde om kommende menighedsrådsvalg

JUN
09

Udskudt til 16. august - Orienteringsmøde om kommende menighedsrådsvalg


Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 19:00
Irlandsvej 47, 2300 København S
Formand for valgudvalget Katrine Kragh

I Højdevangs Sogn skal Menighedsrådet bestå af 15 personer - 12 folkevalgte og 3 præster, som er fødte medlemmer af Menighedsrådet . Funktionsperioden er 4 år 2020-2024.

Alle, der har valgret, er valgbare. For at have valgret skal man være medlem af folkekirken, have bopæl i sognet eller have flyttes sin parlamentariske rettigheder til sognet, være fyldt 18 år og have dansk indfødsret eller have fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Præster ansat i kirken er ikke valgbare samt kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken, der er ansat over 8 timer/uge og mere end en måned.

Anmodning om sognebåndsløsning skal være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september kl.12.00, sognebåndsløseren skal vælge, hvor valgretten ønskes udøvet.

  • Tirsdag den 9. juni afholdes et offentligt orienteringsmøde i menighedshuset kl. 19.00 arrangeret af menighedsrådet og valgbestyrelsen.

Den 15. september finder valgforsamlingen sted. Alle er velkommen, men kun medlemmer af folkekirken i sognet har tale- og stemmeret. På valgforsamlingen vil kandidaterne blive opstillet. Kandidaterne får mulighed for at præsentere sig selv, der vil være debat mellem kandidater og medlemmer og en afstemning, der er skriftlig og hemmelig. 

  • Der vil være to valgrunder, en hvor menighedsrådets medlemmer bliver valgt og en hvor stedfortræderne bliver valgt.
  • Resultatet offentliggøres den 22. september 2020
  • Den 29. november 2020 starter funktionsperioden for det nye menighedsråd.

Menighedsrådsmøder afholdes en gang om måneden. Se: www.hoejdevangskirken.dk og på Facebook.

v/ Valgformand Katrine Kragh