Gudstjeneste og kaffebord, Højdevangs Sogns Plejehjem

OKT
11

Gudstjeneste og kaffebord, Højdevangs Sogns Plejehjem


Fredag d. 11. oktober 2019, kl. 13:15
Sundbyvestervej 97, 2300 København, Danmark
Ann-Luise Bjørnebo