Fredag d. 15. marts 2019, kl. 12:00

Fredag 15. marts: ”Apostlen Peter – en kontroversiel figur i den første kirke?”.              Cand. theol., ph.d. og sognepræst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn vil indvie os i sin forskning om apostlen Peter, der i kirkens historie som bekendt indtager en ganske særlig plads.  Jesus gav ham navnet Kefas eller Petrus, hvilket betyder ”klippen”. Han skulle være den klippesten, hvorpå kirken skulle bygges, som selv ikke dødsriget skulle få magten over. Og han udstyrede ham med nøglemagten til at løse og binde i himlen og på jorden.   Finn Damgaard graver et spadestik dybere og viser, at denne fortælling om apostlen er farvet af de enkelte evangelieforfatteres teologiske tendens og deres behov for at fremhæve bestemte sider af Peter-figuren.  

                                                                                                                                                  

Medvirkende
Jesper Yde og Finn Damgaard
Sted
Irlandsvej 45, 2300 København, Danmark