Kirken er åben igen

Kirken er åben igen


# Nyheder
Udgivet torsdag d. 12. marts 2020, kl. 14:23

https://kobenhavnsstift.dk/akt...

Folkekirken kan se frem til at have åbent ved andagter, gudstjenester og andre aktiviteter. Forholdene bliver anderledes end de plejer.

Følgende retningslinjer gælder:

  • Der må højst være en person pr. fire kvadratmeter. Gulvarealet opgøres fra væg til væg. Præst og kirkebetjeningen tælles ikke med i opgørelsen.
  • Der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand
  • Der skal bruges handsker ved uddeling af nadver.
  • Der skal hænge informationsmaterialer om, at man skal isolere sig i hjemmet, hvis man har symptomer, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der skal være håndsprit eller lignende tilgængeligt.
  • Begravelser og bisættelser, der foregår indenfor, skal overholde kirkerummets deltagerbegrænsning. Udendørsdelen er ikke omfattet af deltagerbegrænsning. 
  • Menighedsaktiviteter og møder i folkekirkens lokaler er omfattet af deltagerbegrænsning ud fra arealopmålingen samt krav om afstand. Det bør overvejes at afvikle aktiviteter i mindre hold – fx op til 10 deltagere – selvom lokalets størrelse giver mulighed for flere.

Desuden anbefales det, at særligt sårbare grupper ikke deltager ved gudstjenester, og overvejer deres deltagelse ved bisættelser og begravelser.


Kontoret er fortsat lukket for fysiske henvendelser men kan kontaktet på telefon 32 55 77 88 eller kontor@hoejdevangskirken.dk