Formand og pt. Kontaktperson
Kenneth R Höier
Tingvej 63 st. tv
2300 København S
Tlf. 27 26 02 08
Email: kennethhoier@ymail.com

Næstformand
Jørgen Bossen
Funkiavej 50
2300 København S
Tlf. 31 90 91 19

Kirkeværge
Frank Anderson
Funkiavej 32
2300 København S
Tlf. 40 26 74 34
Email: murerfrank@hotmail.com

Kasserer
Torben Petersen
Windsorvej 47
2300 København S
Tlf. 32 55 86 43
Email: torben-petersen@mail.dk

Menige medlemmer
Alice Hemmingsen
Anne Mette Petersen

Annie Birgitte Andresen
Anny Ask
Inger Jensen
Katrine Kragh
Lena Klim
Seppo Ikonen

Menighedsrådets sekretær
Kirkens Kordegn
Gitte Oxbye
Irlandsvej 45
2300 København S
Tlf. 32 55 77 88
Email: kontor@hoejdevangskirken.dk